Innehållsproducent med teknisk bakgrund

Behöver ditt företag en innehållsproducent som förklarar ett budskap på ett lättbegripligt sätt med hjälp av tydliga illustrationer och enkel text? Kanske behöver du hjälp att layouta ett viktigt anbud, ta fram instruktioner eller uppdatera er grafik?

Vid sidan av foto och film erbjuder Fryken Media hjälp med grafisk formgivning och kommunikation.

 • Inriktning: illustrationer, 2D-animeringar, lättförståelig text på svenska och engelska
 • Målgrupp: företag och organisationer
 • Geografisk täckning: hela Sverige

Kontakta Fryken Media så gör vi något bra ihop!

Fotograf och filmare Pär Englund @ Fryken Media

Teknisk kommunikation – skriva och illustrera

Som ingenjör och teknisk kommunikatör gillar jag att förstå hur något funkar och sen förmedla det till andra. Jag är van att skriva på engelska och är bekant med English as a Second Language (ESL).

Exempel på rättesnören inom teknisk kommunikation:

 • Först: motivera varför texten över huvud taget behövs (syfte)
 • Anpassa texten efter målgruppen (förkunskaper, läsmiljö, stilnivå)
 • Adressera läsaren med ”du”
 • Använd aktiva verb
 • Skriv enkelt (både språkligt och tekniskt)
 • Skriv kort (och med korta stycken)
 • Använd listor
 • Använd steg-för-steg-instruktioner
 • Förklara ett moment per steg i instruktioner (skriv alltid det enklaste sättet att utföra något)
 • Använd grafik
 • Lägg ner tid på tydliga rubriker

Marknadskommunikation – illustrera och layouta

Som marknadskommunikatör och grafiker tycker jag om att layouta trycksaker och annonser samt att göra logotyper och animera desamma.