Erik R

Tillbaka till fler film-case Uppdragsgivare: Privat Filmens syfte: Porträtt av Erik som flyttade från en lägenhet i centrala Göteborg till en skogsfastighet utanför Kil i Värmland.

Publicerat den
Kategoriserat som Porträtt

Anna

Tillbaka till fler film-case Uppdragsgivare: Svenska Turistföreningen Filmens syfte: Porträtt av Anna som under sommaren 2019 var stugvärd i Nallo.

Publicerat den
Kategoriserat som Porträtt

Lisa

Tillbaka till fler film-case Uppdragsgivare: Privat Filmens syfte: Porträtt av Lisa och hennes häst Sweetheart. Om kärlek till en häst, det perfekta samspelet och livsstilen som hästskötsel innebär.

Publicerat den
Kategoriserat som Porträtt

Marie

Tillbaka till fler film-case Uppdragsgivare: Nya nätverk (LRF) Filmens syfte: Porträtt av mjölkbonden Marie, producerat inom ramen för Nya nätverk som var ett integrations- och arbetskraftsprojektet från LRF. Det huvudsakliga syftet var att möta behovet av arbetskraft i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter.

Publicerat den
Kategoriserat som Porträtt

Michael

Tillbaka till fler film-case Uppdragsgivare: Nya nätverk (LRF) Filmens syfte: Porträtt av mjölkbonden Michael, producerat inom ramen för Nya nätverk som var ett integrations- och arbetskraftsprojektet från LRF. Det huvudsakliga syftet var att möta behovet av arbetskraft i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter.

Publicerat den
Kategoriserat som Porträtt

Erik Å

Tillbaka till fler film-case Uppdragsgivare: Nya nätverk (LRF) Filmens syfte: Porträtt av mjölkbonden Erik, producerat inom ramen för Nya nätverk som var ett integrations- och arbetskraftsprojektet från LRF. Det huvudsakliga syftet var att möta behovet av arbetskraft i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter.

Publicerat den
Kategoriserat som Porträtt

Maja

Tillbaka till fler film-case Uppdragsgivare: Too Good to Go Filmens syfte: Porträtt av Maja Säfström som bidrog med en affisch till en kampanj från Too Good To Go i syfte att skapa uppmärksamhet kring hur mycket mat vi slänger.

Publicerat den
Kategoriserat som Porträtt