Vad kostar en fotograf?

Vad kostar det att anlita Fryken Media?

Priset för ett foto- eller filmuppdrag varierar med kundens ambitionsnivå och beror exempelvis på antalet inspelningstillfällen, eventuellt arbete med manus och produktion av kompletterande vektorgrafik och animeringar etc.

Med det sagt följer här två prisexempel som ger en fingervisning på vad ett film- respektive fotoprojekt hos Fryken Media brukar kosta. Tanken med exemplen är att ge potentiella kunder en någorlunda kalibrerad förväntan när vi börjar prata om ett samarbete.

Tveksam till investeringen i bra bilder och film? Här är ett inlägg om värdet som bra bildmaterial ger ditt företag.

Prisexempel: film

Prisexempel för en företagsfilm:
ca 15 000–50 000 kr exklusive moms (och exklusive reseersättning)

I priset ingår:

 • Förberedelser
 • Filminspelning med kamera och drönare (inklusive ansökan om spridningstillstånd för drönarmaterial)
 • Redigering (inklusive färgbearbetning)
 • Pålagd copy och eventuell grafik
 • Undertextning
 • Formatanpassning till två kanaler (förslagsvis 16:9 för webb och 1:1 för sociala medier)
 • Musik och ljudeffekter
 • Granskning
 • Fri användningsrätt utan tidsbegränsning
 • Film på ca 1–3 min

Arbetsprocess

Leverans

Prisexempel: foto

Prisexempel för en företagsfotografering:
ca 7 000–30 000 kr exklusive moms (och exklusive reseersättning)

I priset ingår:

 • Förberedelser
 • Fotografering med kamera, blixtutrustning och drönare (inklusive ansökan om spridningstillstånd för drönarmaterial)
 • Redigering (antingen detaljbearbetning av ett fåtal eller lätt bearbetning av många bilder – ett vägval som avgör antalet bilder i leveransen)
 • Granskning
 • Fri användningsrätt utan tidsbegränsning

Arbetsprocess

Leverans

Användningsrätt

För foto och film (här gemensamt kallat ”bilder”) brukar Fryken Media föreslå följande villkor för användningsrätten:

 • Kunden får användningsrätten för levererade bilder men Fryken Media behåller upphovsrätten.
 • Användningsrätten är inte tidsbegränsad.
 • Kunden har rätt att använda bilderna i all sin kommunikation vilket inkluderar hemsidor, trycksaker, sociala medier-konton som kunden administrerar, marknadsföring i externa kanaler och PR.
 • I PR-sammanhang bör Fryken Medias namn anges och kunden synas som en tydlig avsändare i anslutning till bilden. I övrig kommunikation får kunden publicera bilderna utan krav på att ange Fryken Medias namn även om Fryken Media välkomnar att namnet anges.
 • Kunden får lagra bilderna i sin bildbank.
 • Kunden får plocka stillbilder ur film och använda i sin kommunikation, digitalt som i tryck.
 • Kunden tillåts använda den färdigklippta filmen och eventuella lösa klipp i egna framtida videoproduktioner.
 • Fryken Media får använda bilderna i sin marknadsföring, men först efter att kunden har publicerat bilderna för första gången i någon av sina egna kanaler.
 • Fryken Media ansvarar för att skaffa sig nödvändiga tillstånd och teckna försäkringar för att använda sin utrustning, exempelvis drönare.
 • Fryken Media ansvarar för att identifierbara personer har godkänt fotograferingen och informerats i vilket syfte bilderna har tagits. Om kunden närvarar under inspelningen så ordnar kunden med modellavtal.
 • Fryken Media står för bearbetningen av bilden.
 • Kunden står för anpassning till distribution, inklusive exempelvis uppskärpning och omvandling till sRGB (som är en färgrymd anpassad för web).
 • Kunden har rätt att efterbehandla bilden för att passa syftet med sin kommunikation. Bilden får emellertid inte förvanskas, utan bearbetning ska ske med respekt för Fryken Medias konstnärliga öga.