Vad kostar en fotograf?

Vad kostar det att anlita Fryken Media?

Priset för ett foto- eller filmuppdrag varierar med kundens ambitionsnivå och beror exempelvis på antalet inspelningstillfällen, eventuellt arbete med manus och produktion av kompletterande vektorgrafik och animeringar etc.

Med det sagt följer här två prisexempel som ger en fingervisning på vad ett film- respektive fotoprojekt hos Fryken Media brukar kosta. Tanken med exemplen är att ge potentiella kunder en någorlunda kalibrerad förväntan när vi börjar prata om ett samarbete.

Tveksam till investeringen i bra bilder och film? Här är ett inlägg om värdet som bra bildmaterial ger ditt företag.

Prisexempel: film

Prisexempel för en företagsfilm:
ca 15 000–50 000 kr exklusive moms (och exklusive reseersättning)

I priset ingår:

 • Förberedelser
 • Filminspelning med kamera och drönare (inklusive ansökan om spridningstillstånd för drönarmaterial)
 • Redigering (inklusive färgbearbetning)
 • Pålagd copy och eventuell grafik
 • Undertextning
 • Formatanpassning till två kanaler (förslagsvis 16:9 för webb och 1:1 för sociala medier)
 • Musik och ljudeffekter
 • Granskning
 • Fri användningsrätt utan tidsbegränsning
 • Film på ca 1–3 min

Initiala frågor (besvaras i möte med kund):

 • Varför över huvud taget en film (istället för bilder och text etc)?
 • Vad är syftet med filmen?
 • Hur ser målgruppen ut (ålder, kön, nationalitet, modersmål, utbildning, förkunskaper, erfarenhet)?
 • Vad är målet med filmen (önskat resultat)?
 • Hur kan målet mätas?
 • Vad är planen för maximal effekt?
 • Vad innebär en lyckad film på kort och lång sikt?
 • Vilka personer hos kunden ska Fryken Media sam­arbeta med (ämnesexperter, kontakt­personer, granskare, slutgranskare)?
 • Finns information som Fryken Media kan utgå från eller återanvända (mallar, stil­guider, vektorgrafik)?
 • Hur ska informationen levereras (bildformat, dimensioner, längd, undertexter, filformat, filnamnskonvention, eventuell masterversion utan kompression, plattform för leverans)?
 • Finns krav på sekretess?
 • Vem tar hand om modeller och tillstånd?
 • Vem ser till att modellavtal signeras?
 • Vilka deadlines gäller?

Tidsuppskattning för förberedelser, inspelning och redigering (inklusive granskning och leverans).

Förberedelser:

 • Samla inspiration.
 • Skissa på idé och visualisera den för kund (med hjälp av mindmaps, moodboards, storyboards).
 • Reka inspelningsplatsen i förväg via Google maps, Google Earth, bildsök etc.
 • Undersök vad som gäller för drönar­flygning på platsen.
 • Skriv en shotlist med info om utsnitt, kamerarörelse, brännvidd, stabilisator och eventuellt behov att spela in förstärkningsljud.
 • Kolla väderprognoser.
 • Ev: skicka intervjufrågor i förväg.

Inspelning:

 • Spela in klipp (pusselbitar) som tillsammans bygger sekvenser.
 • Spela in flöden från neutral huvudvinkel och komplettera med inklippsbilder.
 • Spela in klipp som visar potentiellt störande ljudkällor.
 • Ev: spela in förstärkningsljud och voice over.

Redigering, del 1:

 • Ladda in och namnge filer (audio + video).
 • Ev: ansök om spridningstillstånd hos Lantmäteriet för drönarklipp.
 • Importera material i redigerings­programmet.
 • Gallra bort tagningar som inte ska användas.
 • Importera material.
 • Gör grov tidslinje.
 • Skicka för granskning 1 via Dropbox.

Redigering, del 2:

 • Ev: invänta godkännande från Lant­mäteriet för drönarklipp.
 • Ev: åtgärda granskningskommentarer (granskning 1).
 • Ev: hitta och lägg på musikspår.
 • Finjustera klippningen.
 • Färgbearbeta (”shot consistency” + ”creative grading”)
 • Lägg på ljudeffekter.
 • Ev: duplicera tidslinjen för andra bildformat (1:1, 4:5, 9:16 etc).
 • Skicka för granskning 2 via Dropbox.

Redigering, del 3:

 • Ev: åtgärda granskningskommentarer (granskning 2).
 • Ev: komplettera med grafik skapad i After Effects

Export

 • Exportera distributions­version för sociala medier.
 • Skicka för slutgranskning (granskning 3) via Dropbox.
 • Ev: åtgärda granskningskommentarer (granskning 3).
 • Ev: exportera övriga bildformat.
 • Ev: exportera masterversion, dvs en okomprimerad version utan grafik eller musik.

Leverans av distribution- och eventuell masterversion via Dropbox.

Arkivering:

 • Originalklipp
 • Davinci Resolve-projektet som inkluderar klippning, ljudmix och
  färg­bearbetning.

Standardleveransen består av en färdigklippt film för webbpublicering inklusive eventuell copy och grafik (logotype, textremsor, illustrationer, animationer etc) med följande teknisk specifikation:

 • Upplösning: 3840×2160 (uHD)
 • Format/codec: h.264
 • Kompression: 45 Mbitps

Om så önskas kan filmen, mot ett tillägg i offerten, levereras som en master-fil (en okomprimerad version av filmen utan grafik som är exporterad i så hög kvalitet som möjligt) med följande teknisk specifikation:

 • Upplösning: 3840×2160 (uHD)
 • Format/codec: ProRes 422 HQ (eller DNxHR HQ)

Prisexempel: foto

Prisexempel för en företagsfotografering:
ca 7 000–30 000 kr exklusive moms (och exklusive reseersättning)

I priset ingår:

 • Förberedelser
 • Fotografering med kamera, blixtutrustning och drönare (inklusive ansökan om spridningstillstånd för drönarmaterial)
 • Redigering (antingen detaljbearbetning av ett fåtal eller lätt bearbetning av många bilder – ett vägval som avgör antalet bilder i leveransen)
 • Granskning
 • Fri användningsrätt utan tidsbegränsning

Initiala frågor (besvaras i möte med kund):

 • Vad vill kunden uppnå med filmen?
 • Hur ser målgruppen ut (ålder, kön, nationalitet, modersmål, utbildning, förkunskaper, erfarenhet)?
 • Vilka personer hos kunden ska Fryken Media sam­arbeta med (ämnesexperter, kontakt­personer, granskare, slutgranskare)?
 • Finns information som Fryken Media kan utgå från eller återanvända (stil­guider, bildpolicy)?
 • Hur ska informationen levereras (bildformat, dimensioner, filformat, filnamnskonvention, plattform för leverans)?
 • Finns krav på sekretess?
 • Vem tar hand om modeller och tillstånd?
 • Vem ser till att modellavtal signeras?
 • Vilka deadlines gäller?

Tidsuppskattning för förberedelser, inspelning och redigering (inklusive granskning och leverans).

Förberedelser:

 • Samla inspiration.
 • Skissa på idé och visualisera den för kund (med hjälp av mindmaps, moodboards, storyboards).
 • Reka inspelningsplatsen i förväg via Google maps, Google Earth, bildsök etc.
 • Undersök vad som gäller för drönar­flygning på platsen.
 • Kolla väderprognoser.

Inspelning:

 • Fotografering

Redigering, del 1:

 • Ladda in och namnge filer.
 • Gör ett grovt urval.
 • Skickar urvalsunderlag till kund via Dropbox.

Redigering, del 2:

 • Invänta urval från kund.
 • Bearbeta bildurvalet.

Export

 • Exportera bilder i jpg (och eventuellt tif om så önskas).

Leverans av bilder via Dropbox.

Arkivering:

 • Kundens urval av originalbilder i raw-format.
 • Bearbetade bilder som levererats.

Standardleverans:

 • Färgrymd: Adobe RGB 1998
 • Färgdjup: 8 bitar
 • Filformat: jpg (med kompressionskvalitet på minst 80 %) eller tif om kunden föredrar det

Användningsrätt

För foto och film (här gemensamt kallat ”bilder”) brukar Fryken Media föreslå följande villkor för användningsrätten:

 • Kunden får användningsrätten för levererade bilder men Fryken Media behåller upphovsrätten.
 • Användningsrätten är inte tidsbegränsad.
 • Kunden har rätt att använda bilderna i all sin kommunikation vilket inkluderar hemsidor, trycksaker, sociala medier-konton som kunden administrerar, marknadsföring i externa kanaler och PR.
 • I PR-sammanhang bör Fryken Medias namn anges och kunden synas som en tydlig avsändare i anslutning till bilden. I övrig kommunikation får kunden publicera bilderna utan krav på att ange Fryken Medias namn även om Fryken Media välkomnar att namnet anges.
 • Kunden får lagra bilderna i sin bildbank.
 • Kunden får plocka stillbilder ur film och använda i sin kommunikation, digitalt som i tryck.
 • Kunden tillåts använda den färdigklippta filmen och eventuella lösa klipp i egna framtida videoproduktioner.
 • Fryken Media får använda bilderna i sin marknadsföring, men först efter att kunden har publicerat bilderna för första gången i någon av sina egna kanaler.
 • Fryken Media ansvarar för att skaffa sig nödvändiga tillstånd och teckna försäkringar för att använda sin utrustning, exempelvis drönare.
 • Fryken Media ansvarar för att identifierbara personer har godkänt fotograferingen och informerats i vilket syfte bilderna har tagits. Om kunden närvarar under inspelningen så ordnar kunden med modellavtal.
 • Fryken Media står för bearbetningen av bilden.
 • Kunden står för anpassning till distribution, inklusive exempelvis uppskärpning och omvandling till sRGB (som är en färgrymd anpassad för web).
 • Kunden har rätt att efterbehandla bilden för att passa syftet med sin kommunikation. Bilden får emellertid inte förvanskas, utan bearbetning ska ske med respekt för Fryken Medias konstnärliga öga.