A9 återetableras

Uppdragsgivare:

Kristinehamns kommun

Filmens syfte:

Skapa uppmärksamhet kring återetableringen av A9-regementet i Kristinehamn.

Idén med filmen är att leka med det utanförskap hos personer som inte gjorde lumpen kan känna när värnpliktiga med stort engagemang började prata om allt de upplevt.

Filmen avslutas med en uppmaning till personer med egna erfarenheter av A9 att skicka in sina minnen. Det insamlade materialet var utgångspunkten för en serie intervjuer med text och bild som trycktes till en utställning på Kristinehamns konstmuseum med namnet ”Lumparminnen”.

Publicerat den
Kategoriserat som Kampanj

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *