Film till Kils återvinningscentral

Fotograf och filmare Pär Englund @ Fryken Media

Jag har hjälpt Kils återvinningscentral med att ta fram en film som visar anläggningens moderna tillskott såsom körkortsscanning för inpassering, QR-koder för sorteringshjälp, nya skyltar med god synlighet och en mobilapp som hjälper dig att packa bilen eller kärran för enklast möjliga avlastning på plats. Målgruppen är kommunens invånare.

Filmen färdigställdes med text och voice over av kommunens kommunikatör.

Drönaraspekter

För att veta i vilka områden som drönarpiloter får lov att flyga (utöver det som sunt förnuft och utbildningen som mynnar ut i ett nödvändigt drönarkort kräver), finns en drönarkarta som pekar ut zoner med flygförbud som till exempel arean kring en flygplats eller känsliga naturområden.

Kring flygplatser finns en mörkröd zon där flygförbud råder. Därutöver finns ett ljusrött område där drönarpiloten inte får lyfta högre än 50 meter. Kils återvinningscentral ligger i en ljusröd zon.

För att ändå kunna flyga i mörkröd zon eller lyfta högre än 50 meter i ljusröd zon, kan en drönarpilot nära Karlstads flygplats ingå ett avtal med flygledartornet. Det har jag gjort. Först gick jag en kort utbildning med en flygledare och nu finns mitt namn uppskrivet i deras pärm över piloter som kan ges tillstånd.

Utbildningen tog upp den rutin, framförhållning och kommunikation som krävs för att få lyfta. Du måste exempelvis höra av dig till flygledartornet i god tid och kolla läget inför önskad flygning. När det väl är dags måste du åter ringa för att bli tilldelad en lucka á ca 20 min. När du flugit klart så måste du ringa på nytt och meddela att du landat. Flygningen kräver två telefoner – en för att köra drönare och en för att kunna kommunicera med flygledartornet.

Fåglar

Avslutningsvis, ett tips för alla som ska köra drönare kring en återvinningscentral – se upp för alla fåglar som cirkulerar i luften i jakt på mat. Jag fick verkligen anstränga mig för att inte flyga i deras väg.

Publicerat den
Kategoriserat som Uppdrag

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *