Ny spelplan

Fotograf och filmare Pär Englund @ Fryken Media

Den sista tidens framsteg, särskilt inom artificiell intelligens, har revolutionerat sättet vi arbetar och producerar innehåll. Detta har lett till en intressant utveckling där det traditionella gapet mellan stora produktionsbyråer och mindre enmansföretag minskar och därmed skillnaden i upplevt produktionsvärde.

Nedan kommer jag att ge min bild av hur verktygen har möjliggjort en jämnare spelplan för alla, oavsett företagsstorlek, och att aktören som har mest att vinna på utvecklingen är … enmansbyrån.

Tre viktiga faktorer i utvecklingen

 • Teknisk utveckling (hårdvara)
 • Tillgång till kvalitativa videoarkiv online
 • AI

Teknisk utveckling (hårdvara)

Drönare har ersatt helikoptern och blir ständigt mindre, får fler funktioner, bättre på höga ISO-tal och billigare.

Gimbaler, som erbjuder en motoriserad stabilisering av bilden när kameran rör sig, har (delvis) ersatt steadycams som är dyra och kräver särskilda operatörer.

Kamerahusen har ett större dynamiskt omgång, hanterar brus bättre på höga ISO-tal och har väldigt användbar bildstabilisering.

Tillgång till kvalitativa videoarkiv online

Personligen har jag svårt för generiska bildbanksbilder av typen iStockphoto (däremot pratar jag gärna varmt om egna lokala bildbanker för företag).

Däremot ser jag ett värde i motsvarande arkiv för videoklipp. Till skillnad från stillbild där du har en enda ruta på dig att förmedla en berättelse, så består ju film av många visuella pusselbitar. Kvantitet och spridning i typen av klipp kräver stora resurser om en fotograf ska besöka alla dessa platser (i rätt ljus etc). Många projekt saknar den typen av resurser.

Videoarkiv online såsom Artlist innehåller otroligt mycket bra material. Bidragande fotografer riggar scener som de filmar från många olika vinklar och utsnitt vilket skapar en bra variation. Filerna går sen att ladda ner i olika filformat och upplösningar. Du kan exempelvis ladda ner i LOG (en grådassig bild som är tänkt för egen bearbetning) vilket gör att du i efterbehandlingen kan försöka få alla filmens videoklipp att se ut att komma från en enda fotograf och en enda kamera.

Filmare som använder videoarkiv använder sitt öga för att hitta klipp som lirar med sina egna klipp. De måste också gallra bort klipp som andas för mycket ”bildbank”, dvs ta bort dem som (i min mening) är för perfekta, för bra ljussatta, för tillrättalagda – med andra ord alla klipp som inte känns äkta. Motsatsen vi vill åt är män i kostymer som gör high fives.

Jag tror att jag kommer göra många fler hybridfilmer framöver, dvs filmer där jag blandar egeninspelat och externt material. Om det externa materialet kommer från videobanker eller AI-generering (t.ex. Sora, se nedan) återstår att se.

AI

Även om vi bara har sett konturen av den potential som AI (och annan automation) kan erbjuda foto- och videokreatörer så skulle jag vilja lyfta fram följande möjligheter som kan höja det upplevda produktionsvärdet:

 • Tvätta ljud med t.ex. Adobe Podcast Enhancer.
 • Ändra eller komplettera videobakgrunder med hjälp av Generative Fill i Adobe Photoshop (som sedan importeras och maskas i videoredigeringsprogram såsom Davinci Resolve)
 • Enkel maskning med hjälp av depth maps i Davinci Resolve
 • Transcripts i Davinci Resolve med vars hjälp du snabbt hittar och markerar användbara bitar i en lång intervju.
 • Smarta markeringar i Adobe Lightroom som gör att du med ett knapptryck kan välja motivet, bakgrunden, en hel person eller samma persons ögon etc.
 • Manusutveckling med ChatGPT (utkast, revideringar av stilnivå, tonalitet etc)
 • Röstgenerering via textinmatning (och röständring) i Altered eller Elevenlabs
 • Bild- och videogenerering via Stable Diffusion, Midjourney, Dall-E och – så småningom – Sora, är egentligen bara i sin linda ännu och kommer göra många fotografer arbetslösa i genrer som inte kräver autenticitet. Produktfotografer, bildbanksfotografer och fotografer endast inriktade på fiktion kan få det svårt.

Jag tror att receptet för framtiden är att dels omhulda AI-tekniker (framför allt för effektivisering), dels fortsätta att söka uppdrag som kräver filmmaterial som är autentiskt, specifikt och lokalt – allt det som svårligen kan ersättas av generisk och AI-skapad video.

Framtiden

Den snabba teknikutvecklingen just nu utgör både ett hot och en möjlighet. Personligen ser jag det som en stor möjlighet. Helt plötsligt kan jag som enmansbyrå producera coolare grejer, så länge som jag håller mig ajour och nyfiken på nya tekniker och tjänster.

Pessimisten ser att marginalerna sjunker då det tar kortare tid att uppnå samma resultat. Det kräver fler uppdrag och mer jobb att nätverka och marknadsföra sig.

Lägre marginaler blir sannolikt mest kännbart för större produktionsbyråer som sitter på dyra lokaler och som har många anställda att avlöna.

Optimisten ser att det tar kortare tid att erbjuda samma värde till kunder, vilket ökar marginalerna. Optimisten lämnar timdebitering och övergår till paketpris eller värdebaserad prissättning. Kunder betalar för värdet som bilderna eller filmen innebär, inte antalet timmar det tog att skapa samma värde.

Behovet av många specialistroller lär sannolikt sjunka. För varje roll utvecklas AI-tjänster som minskar behovet av motsvarande specialist. En kreativ generalist som bemästrar verktygen kan på så vis iklä sig olika specialisthattar. I någon mån blir kreatören en redaktör som navigerar mellan, och syr ihop, alla delar som olika tjänster genererar.

Samtidigt, vem vet? Förhoppningsvis öppnar utvecklingen upp för en spännande framtid där innovation och kreativitet är nyckeln till framgång, oavsett företagsstorlek.

Publicerat den
Kategoriserat som AI

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *