Nya nätverk

Uppdragsgivare:

Nya nätverk (LRF)

Filmens syfte:

Glimtar från porträttfilmer av svenska bönder som tar emot nyanlända inom ramen för Nya nätverk.

Nya nätverk var ett integrations- och arbetskraftsprojektet från LRF. Det huvudsakliga syftet var att möta behovet av arbetskraft i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter.

Publicerat den
Kategoriserat som Outdoor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *